Google+

公佈欄

2019年9月24日 星期二

ring

ring
[rɪŋ; riŋ] (發音來源)
鈴聲...戒指


單字解釋

ring
[rɪŋ; riŋ]
n. 環, 環形物, 拳擊場, 戒指, 角逐, 小集團, 鈴聲, 鐘聲, 聲調
vt. 包圍, 套住, 按鈴, 敲鐘
vi. 成環形, 響, 鳴, 按鈴, 敲鐘, 迴響
[化] 圈; 環
[醫] 環, 圈
[經] 聯合組織, 卡達爾, 聯盟

英字分解

ri
[音似] 呂; 侶; 律; 旅; 率; 屢; 綠; 膂; 履; 慮; 鋁; 閭; 縷; 褸; 驢; 濾; 氯
ri
[ri; ri:]
<<名詞>>
日本裡
(約等於四公里)


在此取濾...侶之意。

ng
[域] Nigeria, 尼日利亞
No Good 不好

在此取No Good之意。列根成形

ri
濾...侶
ng
No Good
ring
鈴聲...戒指

創義薛說

手機要過No Good的來電可以用不同的? ➔ 鈴聲
心情No Good,可以送一枚? ➔ 戒指

沒有留言:

張貼留言