Google+

公佈欄

2019年9月3日 星期二

hop

hop
[hɑp; hɔp] (發音來源)單字解釋

hop
[hɑp; hɔp]
n. 單腳跳, 跳躍, 舞會, 飛行
vi. 單腳跳, 跳躍
vt. 躍過, 跳上, 加蛇麻子於, 服麻醉藥
[計] 跳躍式傳輸
[化] 酒花; 啤酒花; 蛇麻花; 忽布
[醫] 高氧壓

英字分解

ho
[音似]后; 吼; 侯; 厚; 後; 候; 喉; 猴
[hu]
int.引人注意, 表示驚訝, 滿足


在此取之意。

p
[音似] 披; 匹; 丕; 皮; 否; 屁; 批; 疲; 琵; 痞; 脾; 劈; 癖; 譬; 闢; 霹; 紕


在此取之意。列根成形

ho

p

hop


創義薛說

子發氣時,會暴_如雷? ➔

沒有留言:

張貼留言