Google+

公佈欄

2016年3月9日 星期三

burst

burst
[bɝst; bə:st] (發音來源)
爆發


單字解釋

burst
[bɝst; bə:st]
n. 破裂, 突發, 爆發
vt. 爆裂, 突發, 充滿
vi. 爆裂, 突發, 充滿

英字分解

bu
[音似]卜, 不, 布, 佈, 步, 怖, 哺, 埔, 捕, 部, 補

在此取之意。

r
[形似] 鞋 -->走,行,步,腳
[音似] ㄜ
厄; 呃; 扼; 俄; 娥; 峨; 婀; 蚵; 訛; 軛; 蛾; 遏; 餓; 噁; 噩; 額; 顎; 鵝; 鱷;惡
[音似] ㄦ
二; 而; 耳; 兒; 爾; 餌

在此取之意。

st
[音似] 實體; 四體(手腳); 屍體; 試題
[域] Sao Tome & Principe, 聖多美和普林西比


在此取試題之意。列根成形

bu

r

st
試題
burst
爆發

創義薛說

習班進一堆試題測驗與講解,使人疲勞得情緒將? ➔ 爆發

沒有留言:

張貼留言