Google+

公佈欄

2015年12月30日 星期三

vest

vest
[vɛst; vɛst] (發音來源)
背心


單字解釋

vest
[vɛst; vɛst]
n. 背心, 汗背心
vt. 使穿衣服, 授予
vi. 穿衣服, 歸屬
[法] 授給, 賜給, 賦予

英字分解

ve
[域] Venezuela, 委內瑞拉
[音似] 妃; 吠; 沸; 肺; 肥; 非; 狒; 飛; 匪; 費; 廢; 誹

在此取之意。

st
[音似] 實體; 四體(手腳); 屍體; 試題
[域] Sao Tome & Principe, 聖多美和普林西比


在此取手腳之意。列根成形

ve

st
手腳
vest
背心

創義薛說

寒冬裡手腳了,因為穿的是? ➔ 背心
手腳會露出來

沒有留言:

張貼留言