Google+

公佈欄

2014年12月17日 星期三

[root] polis

polis (發音來源)
城市


單字解釋

polis
城市

英字分解

po
[音似] 叵; 坡; 波; 陂; 珀; 迫; 剖; 破; 婆; 粕; 頗; 潑; 魄
po
[po; pou]
《源自法語 'pot' 的發音》<<可數名詞>>
(pl. ~s)
(英口語.謔) 尿壺,便壺 (chamber pot)


在此取之意。

li
[li; li:]
<<名詞>>
(複數不變) 里
(中國的長度單位,約等於1/3哩)
[音似] 力; 立; 吏; 利; 李; 里; 例; 戾; 俚; 厘; 哩; 娌; 栗; 狸; 荔; 唳; 梨; 犁; 理; 笠; 莉; 痢; 裡; 厲; 璃; 黎; 氂; 曆; 歷; 罹; 勵; 隸; 禮; 釐; 離; 鯉; 磿; 瀝; 麗; 礪; 礫; 儷; 蠣

在此取之意。

s
石; 十; 士; 尸; 巳; 什; 世; 仕; 司; 史; 四; 失; 市; 矢; 示; 寺; 式; 死; 似; 私; 豕; 事; 侍; 使; 始; 祀; 虱; 俟; 室; 屎; 屍; 思; 恃; 拭; 拾; 施; 是; 柿; 食; 俬; 師; 時; 舐; 豉; 逝; 斯; 絲; 視; 勢; 嗜; 嗣; 弒; 溼; 獅; 筮; 肆; 試; 詩; 軾; 飼; 飾; 實; 蝕; 誓; 廝; 撕; 蝨; 適; 駟; 駛; 諡; 濕; 釋; 嘶


在此取之意。列根成形

po

li

s

polis
城市

創義薛說

是義大利南方最大的? ➔ 城市

沒有留言:

張貼留言