Google+

公佈欄

2014年3月27日 星期四

lithe

lithe
[laɪð; laið] (發音來源)
柔軟的


單字解釋

lithe
[laɪð; laið]
((形容詞))
(人、物)易彎的,柔軟的
adj.(指人、身體)柔軟的, 易彎的

英字分解

li
[li; li:]
<<名詞>>
(複數不變) 里
(中國的長度單位,約等於1/3哩)
[音似] 力; 立; 吏; 利; 李; 里; 例; 戾; 俚; 厘; 哩; 娌; 栗; 狸; 荔; 唳; 梨; 犁; 理; 笠; 莉; 痢; 裡; 厲; 璃; 黎; 氂; 曆; 歷; 罹; 勵; 隸; 禮; 釐; 離; 鯉; 磿; 瀝; 麗; 礪; 礫; 儷; 蠣

在此取之意。

the, theo
(meaning)
God, a god
(examples)
monotheism, polytheism, atheism, theology

在此取God之意。列根成形

li

the
God
lithe
柔軟的

創義薛說

亳不費,特技演員彎身把頭從胯下鑽出。God!身體太? ➔ 柔軟的

沒有留言:

張貼留言