Google+

公佈欄

2012年9月21日 星期五

paca

paca
[`pækə, `pɑkə; 'pækə] (發音來源)
天竺鼠

單字解釋

paca
[`pækə, `pɑkə; 'pækə]
<<名詞>>
天竺鼠
(產於熱帶美洲,Cuniculus 屬,有短尾,近黑色或褐色毛)

n.[動] 無尾刺豚鼠

英字分解

pa
[音似] 帕; 怕; 爬; 趴; 啪; 葩
[p:]
[域] Paname, 巴拿馬

cat
[kæt; kæt]
a. 貓列根成形

pa

ca(自己+t)

paca
天竺鼠

創義薛說

的一種動物 ➔ 天竺鼠

沒有留言:

張貼留言