Google+

公佈欄

2012年9月14日 星期五

granular

granular
[`grænjəlɚ; '^rænjulə] (發音來源)
顆粒狀的


單字解釋

granular
[`grænjəlɚ; '^rænjulə]
《granule 的形容詞》<<形容詞>>
1 粒狀的; 含顆粒的
2 (表面) 粗糙的
a. 顆粒的, 粒狀的
[醫] 粒狀的, 顆粒狀的

英字分解

granule
[`grænjʊl; '^rænju:l]
<<可數名詞>>
小粒,細粒; 微粒

granule [記憶法]

-ar
[-ɚ; -ə]
{字尾}
1 [形容詞字尾]表示「…性質的」
familiar, muscular
2 [名詞字尾]表示「…的人」
scholar, liar列根成形

granul
細粒
ar
性質的
granular
顆粒狀的

創義薛說

細粒性質的顆粒狀的

沒有留言:

張貼留言