Google+

公佈欄

2012年9月30日 星期日

Excalibur

Excalibur
[ɛks`kæləbɚ; ɛks'kælibə] (發音來源)
亞瑟王的神劍(石中劍)


單字解釋

Excalibur
[ɛks`kæləbɚ; ɛks'kælibə]
<<名詞>>
神劍 (亞瑟王)

n.( 傳說中) 亞瑟王的神劍

英字分解

ex-
[Iks-, Zks-, Eks-; iks-, eks-]
[ɪks-, ɛks-, əks-; iks-, ɛks-]
{字首}表示「從…」「向外」「完全」「出去」之意
exit; exodus

[音似] caliber
[`kæləbɚ; 'kælibə]
n. 口徑, 才幹, 水準, 能力
[醫] 管徑, 口徑列根成形

Ex

calibur
能力
Excalibur
亞瑟王的神劍(石中劍)

創義薛說

什麼就能證明能力亞瑟王的神劍(石中劍)

沒有留言:

張貼留言