Google+

公佈欄

2012年8月28日 星期二

bot

bot
[bɑt; bɔt] (發音來源)
蠅[類]幼蟲


單字解釋

bot
[bɑt; bɔt]
<<名詞>>
1 (C)『昆蟲』馬 (胃) 蠅或羊鼻蠅 (botfly) 的幼蟲
2 [the ~s]因馬 (胃) 蠅或羊鼻蠅的幼蟲寄生於胃或鼻內而引起的疾病
[計] 磁帶開始標誌, 計算機角色
[醫] 膚蠅[類]幼蟲

n.膚蠅的幼蟲, 馬胃蠅蛆

英字分解

bo
[音似] 白; 伯; 帛; 泊; 勃; 柏; 玻; 剝; 般; 砵; 缽; 脖; 啵; 博; 渤; 菠; 搏; 鉑; 箔; 膊; 駁; 撥; 播; 蔔; 嶓; 踣; 餑; 擘; 薄

bo
[bo; bou]
<<感歎詞>>
<<名詞>>
= boo

t
[音似] 剃; 剔; 悌; 涕; 屜; 惕; 梯; 啼; 堤; 提; 替; 隄; 踢; 蹄; 嚏; 題; 體列根成形

bo

t

bot
蠅[類]幼蟲

創義薛說

璃般閃亮的軀蠅[類]幼蟲
我search過相關照片後,決定這樣記。

沒有留言:

張貼留言