Google+

公佈欄

2013年9月1日 星期日

[root] ann, enn, anni, enni, annu

ann
單字解釋

ann, enn, anni, enni, annu

year年
[example]
anniversary, annual, biennial, perennial

英字分解

a
A東西;
一個;
a, an

not 否定, 不, 非, without沒有
[example]
apolitical, atheist, anarchy, anonymous, apathy, aphasia, anemia

在此取沒有之意。

n
[形似] 山洞-->洞-->紕漏,破綻,漏洞,傷口,缺點
[音似] 恩, 嗯


在此取之意。

n
[形似] 山洞-->洞-->紕漏,破綻,漏洞,傷口,缺點
[音似] 恩, 嗯


在此取之意。列根成形

a
沒有
n

n

ann


創義薛說

什麼時侯大魚大肉吃太多,會沒有(便秘)? ➔ 過的時候。

沒有留言:

張貼留言